Välkommen att boka en tid.

 

Vi på CityRehab i Lund är erfarna, välutbildade och kunniga inom vårt område.
Som sjukgymnaster har vi unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till förbättrad funktion och hälsa. Dina individuella förutsättningar står i centrum vid vår bedömning och behandling.
Du är välkommen med eller utan remiss och oavsett vid vilken vårdenhet du är listad.
Hälsar Catrin, Lisa, Bianca & Sara

Vi behandlar:

Nacke/Rygg

Ryggraden går från huvudet ända ner till svanskotan. Smärta här kan ha många olika orsaker. Första besöket innehåller alltid en noggrann undersökning och kartläggning av dina besvär. Ofta använder vi en kombination av tekniker, såsom McKenzie, ergonomisk rådgivning, OMI, hjälp med träning.

Axel/Arm/Hand

Axeln är kroppens rörligaste led och därför ställs det höga krav på samtidig rörlighet och stabilitet. Vi är vidareutbildade för att rehabilitera skuldror, både efter skada eller om du genomgått en operation. Vi använder oss bland annat av Axelina-metoden. I armbågen är det vanligt med sk tennisarmbåge/ golfarmbåge. Besvär i dessa leder kan ofta bero på felaktiga arbetsställningar och statisk belastning.

Höft/Knä/Fot

Problem med benen är ofta belastningsrelaterade – för mycket eller för lite! Som vidareutbildade inom ortopedisk medicin kan vi både ta hand om idrottsskador och artros. Vi erbjuder individuell artrosskola enligt BOAPlantarfascit/hälsporre behandlar vi med rörelseanalys samt tejpning enligt Malmömodellen.

Idrottskador

Vi hjälper dig att behandla och förebygga idrottsrelaterade besvär med hjälp av anpassad träning. Du är välkommen hit vare sig du är motionär eller tränar på en högre nivå. Efter avslutad rehabilitering är du bättre rustad för att nå dina mål!

Länk MTTJEMSSkadekompassen

Huvudvärk

De vanligaste typerna av huvudvärk är migrän och spänningshuvudvärk. Det finns stark evidens för akupunktur som behandlingsmetod vid migrän. Vid spänningshuvudvärk kan behandlingen ofta kompletteras med ergonomisk rådgivning och stresshantering.
Träning på rätt nivå och avspänningsträning kan också behövas.

Smärta

Smärta kan uppstå vid skador eller felaktiga belastningar. Akut och långvarig smärta kan behöva olika hanteringsstrategier. Smärta är stress för hjärnan och ibland orsakar stress i livet smärta i kroppen. Vi är bra på både akuta skador och på smärtor som inte vill ge med sig. En av våra metoder är Kognitiv RehabiliteringsTerapi, KRT, där man kombinerar fysisk aktivitet med undervisning i smärtfysiologi.