OMI / OMT

Ortopedisk medicin eller ortopedisk manuell terapi är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärderna kan vara riktade till enskild led, symptomgivande struktur eller vara mer generella. Ofta ingår den manuella behandlingen som ett komplement till din anpassade träning.

Vad är OMT?
Läs mer här: http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/OMT/Vad-ar-OMT/