Artrosskola / BOA

Artrosskolan är öppen för dig som har så mycket besvär från höft och/eller knä att du söker sjukvård och där sjukgymnast och/eller läkare bedömt att orsaken till besvären är artros. Du behöver inte ha genomgått någon röntgenundersökning för att diagnosen ska ställas.

Forskningen visar att den bästa behandlingen vid lätt till måttlig artros utgörs av information, fysisk aktivitet och viktreduktion. På CityRehab håller vi artrosskolan individuellt.

BOA-registret startade 2008 och i december 2010 blev det ett nationellt kvalitetsregister. BOA står för Bättre Omhändertagande av patienter med Artros. Vi följer det nationella undervisningsmaterialet.

Läs mer om artrosskola och BOA