Plantarfasciit / hälsporre

Vi behandlar detta smärttillstånd med tejpning enligt ”Malmömodellen” i samarbete med ortopedtekniker på Skånes Universitetsjukhus i Lund och Malmö. Målet är att smärtlindra och avlasta plantarfascian, bindvävsstråket under foten. På så sätt underlättas också läkningsprocessen.

Vi tejpar om din fot varje vecka under fem-sex veckor i följd. En del blir helt bra av enbart tejpningen men de flesta behöver ytterligare behandling med skoinlägg för att bli besvärsfria. Remiss för inlägg skrivs av läkare, helst i början av behandlingen så att inläggen är färdiga vid avslutandet av tejpbehandlingen.

plantarfasciit