McKenzie

McKenzie_logo_150MDT kallas också för McKenziemetoden efter dess grundare Robin McKenzie, Nya Zeeland.

MDT står för Mekanisk Diagnostik och Terapi. Metoden är särskilt känd för sin effektivitet vid rygg/nackproblem. Genom metodens enkla övningar får du verktygen och kunskapen att behandla dig själv. Tekniken fungerar för såväl akuta besvär som mer långvariga tillstånd. Dessutom har du sedan kunskapen att själv arbeta förebyggande mot återfall.

www.mckenzie.se