MTT

Medicinsk träningsterapi (MTT) innebär aktiv rehabilitering vid olika skador och sjukdomstillstånd.

I MTT använder du en funktionellt anpassad träningsutrustning. Din sjukgymnast är närvarande och handleder dig under träningen som läggs upp efter dina förutsättningar.  Metoden är designad för att på ett optimalt sätt kunna stimulera nerver, muskler, leder, cirkulation och andning.

Samtliga sjukgymnaster på CityRehab har lång erfarenhet av MTT och har fungerat som handledare i utbildning av andra sjukgymnaster.

Länk: holteninstitute.se