Till vårdgivare

Inriktningen på CityRehab är primärvård i allmänhet och ortopedisk medicin i synnerhet. Vi använder oss av moderna och vetenskapligt förankrade behandlingsmetoder. Kontinuerlig fortbildning och kvalitetssäkring ligger till grund för hela vår verksamhet. Mottagningens träningsutrustning och medicintekniska apparatur är av hög kvalitet och uppfyller alla krav.

En grundlig anamnes, undersökning och behandlingsplan i samråd med patienten är utgångspunkten för våra behandlingar. Vi arbetar aktivt för att få patienten delaktig i sin rehabilitering. Detta borgar för goda resultat och stimulerar till förbättrad allmän hälsa. FYSS/FaR är vi väl förtrogna med. Vi är utbildade för motiverande samtal och KBT med sjukgymnastisk inriktning.

Korta väntetider!

Välkommen att skicka dina patienter till oss! Alla patienter, oavsett listning, är välkomna. Högkostnadsskydd och frikort gäller. www.remissfritt.se

klocka