OMI

Ortopedisk medicin eller ortopedisk manuell terapi är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.

Utgående från en helhetssyn görs en analys av din sjukhistoria och din smärt- och funktionsstatus. Undersökningen av leder, muskler, nerver och extremiteter utförs manuellt av sjukgymnasten. Behandlingsplanen som upprättas i samråd med dig utgår från funktionsanalysen.
Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärderna kan var specifikt riktade till enskild led, symptomgivande struktur eller vara mer generellt inriktade. Ofta kompletteras den manuella behandlingen med anpassad funktionsträning i syfte att förhindra återfall.

Läs mer om OMI