Metoder

Inriktningen på CityRehab är primärvård och ortopedisk medicin. Vi använder oss av moderna och vetenskapligt förankrade behandlingsmetoder. Kontinuerlig fortbildning och kvalitetssäkring ligger till grund för hela vår verksamhet.
Ett samtal i lugn och ro och en noggrann undersökning är utgångspunkten i din rehabilitering. Din sjukgymnast sätter tillsammans med dig upp ett behandlingsmål. Att du är delaktig och känner ansvar ger tillsammans med sjukgymnastens professionella vägledning det bästa resultatet.

Du är välkommen med eller utan remiss och naturligtvis oavsett vid vilken vårdenhet du är listad.


www.remissfritt.se