JEMS

jems-web_blackJoanne Elphinston är en sjukgymnast som är ledande inom sportrehabilitering.

I hennes koncept, JEMS, utgör byggstenarna stabilitet, rörlighet, symmetri och balans grunden för att utveckla effektiva rörelsemönster. Många har felaktiga mönster för muskelaktivering, något som leder till sämre prestation och skador. Systemet att analysera och träna rörelse passar för alla personer, oavsett bakgrund.

På CityRehab är vi alla certifierade JEMS Practitioners.

Länk till: http://www.jemsmovement.com/