Kinesiotape

Kinesiotape är en sporttape som används för att förebygga eller rehabilitera skador. Syftet är att  korrigera muskelfunktion, förbättra blod- och lymfcirkulation samt öka proprioceptionen (förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position) genom hudstimuli. Kinesiotapen är ett användbart verktyg som kan ge smärtlindring, förbättrad rörlighet och förkorta rehabiliteringstiden vid olika skador såsom exempelvis allmän ryggsmärta, hopparknä, löparknä, axlar, muskelbristningar med mera.