Axelina

90grader

Axelina är ett standariserat vårdprogram för dig som har skador i axel/skuldra. Syftet är att samarbetet mellan dig, sjukgymnast och läkare ska vara optimalt.

Eftersom du huvudsakligen tränar hemma bygger Axelinamaterialet på klar och tydlig information med standardiserade figurer och texter om hur träningen skall utföras.

Läs mer om Axelina