Akupunktur

Samtliga sjukgymnaster på CityRehab har vidareutbildning och mångårig erfarenhet av behandling med akupunktur. Metoden används främst som smärtlindring, avspänning och stressreduktion.

Akupunktur har god evidens och är en väl etablerad behandlingsmetod. Det är vanligt att man behandlar 5-6 gånger innan man kan utvärdera effekten.