KRT

Med hjälp av Kognitiv Rehabiliterings Terapi får du ökad kunskap om smärta. Därigenom få du bättre kontroll över smärtupplevelsen samtidigt som du med träning höjer din funktionsnivå och tilltro till din egen förmåga. Undervisning om smärtans fysiologi och psykologi kombineras med fysisk aktivitet som smärthantering.

Länk till KRT: http://holteninstitute.se/tjaenster-mttkrt/kommunikation-om-smaerta/ 

 

core