KRT

Med hjälp av Kognitiv Rehabiliterings Terapi får du ökad kunskap om smärta. Därigenom få du bättre kontroll över smärtupplevelsen samtidigt som du med träning höjer din funktionsnivå och tilltro till din egen förmåga.

Undervisning om smärtans fysiologi och psykologi kombineras med fysisk aktivitet som smärthantering.

Länk till KRT: http://holteninstitute.se/tjaenster-mttkrt/kommunikation-om-smaerta/

Medicinsk träningsterapi (MTT) innebär aktiv rehabilitering vid olika skador och sjukdomstillstånd.

I MTT använder du en funktionellt anpassad träningsutrustning. Din sjukgymnast är närvarande och handleder dig under träningen som läggs upp efter dina förutsättningar.  Metoden är designad för att på ett optimalt sätt kunna stimulera nerver, muskler, leder, cirkulation och andning. 

Samtliga sjukgymnaster på CityRehab har lång erfarenhet av MTT och har fungerat som handledare i utbildning av andra sjukgymnaster. 

Läs mer: holteninstitute.se